Socjalne


Dokumenty do pobrania

24‑07‑2020 09:35:25

Załącznik nr 6 do Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie z dnia 03.07.2023 r.

 

Klauzula informacyjna. Ochrona danych osobowych osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS

Dla danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych administratorem jest Centrum Usług Wspólnych
w Sulechowie, ul. Licealna 18a, 66-100 Sulechów tel. +48688886060 mail: sekretariat@cuwsulechow.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora).

Dane osób uprawnionych są przetwarzane na podstawie art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w związku z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych, Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r.) - RODO.

Dane osobowe osób uprawnionych nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

Dane osobowe osób uprawnionych są przechowywane przez okres ubiegania się
o świadczenie, jego ustalenie i realizację, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń, zgodny z przepisami obowiązującego prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe osób uprawnionych są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Osobie uprawnionej, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;

2)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Dokumenty:
Plik docx Załącznik nr 1 wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego.docx
12‑07‑2023 07:56:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 2 oświadczenie do funduszu socjalnego.docx
12‑07‑2023 07:56:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx Załącznik nr 4 wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej.docx
12‑07‑2023 07:56:27
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
14KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maciej Wieligor
email: cuw@jog.sulechow.pl
, w dniu:  20‑07‑2020 13:39:05
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Maciej Wieligor
email: cuw@jog.sulechow.pl
, w dniu:  20‑07‑2020 13:39:05
Data ostatniej aktualizacji:
12‑07‑2023 07:56:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie